logo

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Vườn Thượng Uyển

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0306008905
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
 • Chăn nuôi khác
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
 • Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Vườn Thượng Uyển
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306008905
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Viễn Thông Thành Uyên
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901640834
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Lai Châu
Mã số thuế: 6200099283
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vườn Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305515483
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Vườn Sáng Tạo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314040187
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Nhà Mình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315301811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302749684
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Anhome
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315983603
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Mộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315599838
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302749684-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Tín Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310568402
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà We Land
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316167608
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nha Thắng Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311442716
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Thiêm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312832959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Lạng Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315747370
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302346036
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Saigon Land
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315808792
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thanh Đa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314021554
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Kiến An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313660131
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thành Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315869890
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310256957
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà An Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315918788
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Toàn Thắng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313496925
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Starlight Property
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316388445
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Rồng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312627808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Vinh Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313532965
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Miền Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312939934
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà G Homes
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313146864
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Hg Home
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314236158
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà An Phúc Điền
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314591642
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển & XD Nhà Nhiệt Đới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305784782
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Nhà Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316575974
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Daewon - Thủ Đức
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303183024
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Rồng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310640306
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Sài Gòn Lagi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316052685
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bán Lẻ Nhà Bè
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314493998
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển & XD Nhà Đức Tường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310002166
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Long Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312835283
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Bè
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314548478
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303931382
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Dome House Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314916442
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát Triển Nhà Địa Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304509737
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Quốc Gia - Khang Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312587520
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà An Cư Thành Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314084113
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313895870
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Thiên Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313519731
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà & Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305271533
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Thành Lộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314790655
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Hàng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311932118
Tìm gần giống
🔎 Search more