logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt Kiến Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0310664025
Điện thoại: 0903512008
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310664025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304449661
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Hoa Kiến Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303738413
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Kiến Việt Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313206489
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & Kiến Trúc Tre Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312041001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Việt
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801037130
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Kiến Việt Tân
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401717926
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Tân Việt Kiến
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400778771
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104221010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TK Đô Thị Tân Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106227032
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800921472
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303547602
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312986099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103260899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & Tư Vấn XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901830899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104850347
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD An Do
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106160998
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105383920
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Khảo Sát XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106923199
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Nam Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105023974
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn TK & Thi Công XD Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1300635965
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304321943
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310760642
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Kiến Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309912040
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311929919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Danh Kiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307647502
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312617140
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Phan Kiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312179754
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818150
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Kiến Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310139989
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM Kiến Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312307639
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Phúc An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314731642
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Thành An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305881289
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Tân Kiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312527169
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn TK XD PT Kiến Trúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311952467
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TK XD Kiến Gia Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312835491
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Địa Ốc Kiến Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310797610
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310795476
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Kiến Trúc Sáng Tạo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312231436
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Kiến Trúc Nhà Đẹp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304172441
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & TK XD Kiến Trúc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312522403
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD DV TM Toàn Kiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303709638
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Địa Ốc Kiến Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310797610-001
Tìm gần giống
🔎 Search more