logo

Công Ty TNHH MTV Quang Trung Đông Triều

🏢 Địa chỉ: Tổ 1, khu 4, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700447025
Điện thoại: 0333618160
Ngành nghề
  • Khai thác và thu gom than cứng
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Xây dựng công trình công ích
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công Ty TNHH MTV Quang Trung Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700447025
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đông Triều Quảng Ninh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700102278
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều Quảng Ninh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700102341
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Trung Mạnh Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310342211
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TK & Quảng Cáo Thiên Triệu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312394060
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Quang Triệu
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 6400392962
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Anh Minh Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700724039
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200158227
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200746839
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Hải Long Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701659696
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dạy Nghề Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701810386
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chế Biến Nông Sản Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701716457
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phương Minh Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701482745
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701764066
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Bất Động Sản Triệu Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314725399
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Kinh Doanh Bất Động Sản Triều Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312299811
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Trung Trung Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310719588
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quang Trung - Đông Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314181653
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Quang Thành Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312303793
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312596927
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310347812
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thể Thao Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313307092
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315574368
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM Quang Trung Hiếu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309202259
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo & TM Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314845470
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Cảnh Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313050753
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XD Điện Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315438076
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XNK Việt Trung Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313773865
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí LDT Đông Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312619934
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM Quốc Tế Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310422788
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM Quảng Cáo Trung Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311100896
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Thể Thao Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313307092-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Thiên Thạch Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311837506
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Kỹ Thuật Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313390220
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Quang Lĩnh Đông Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313778207
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Liên Lạc Quảng Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312461775
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310304671
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Trung Kiên Land
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313865273
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư DL & TM Trung Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312899103
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & Công Nghệ Môi Trường Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310804610
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Quang Minh Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313581144
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Phú Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314862765
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH MTV Đồng Tâm Quảng Ngãi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 4300486444-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Cơ Khí LDT Đông Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312619934-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Đông Quang Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312744597
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thể Thao Quang Trung - Chi Nhánh Phú Nhuận
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313307092-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300591882
Tìm gần giống
🔎 Search more