logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau Tại Sóc Trăng

🏢 Địa chỉ: 268D Lộ Thanh Niên, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Mã số thuế: 2000110221-035
Điện thoại: 0793861661
Ngành nghề
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 2000110221-035
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 2000110221-043
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau - Chi Nhánh Bạc Liêu
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 2000110221-038
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau - Chi Nhánh Kiên Giang
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 2000110221-040
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Mía Đường Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 2200213802-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sài Gòn - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0302313961-007
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Việt Nam - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0310337250-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DL Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 2200218800-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vincom Retail - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0105850244-021
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 2200107360-006
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Con Cưng - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0313450007-036
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần VT & DV DL Phương Trang - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0302778188-031
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nông Dược Hai - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0301242080-011
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Mỹ - Việt Kq - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 4500487371-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nam Cửu Long Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 1800656603-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hatech - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 6300289746-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0302598530-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0304043037-020
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 1800156801-011
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 1100598642-022
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Mêkông - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 1800277683-022
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Y Tế Nguyễn Đoàn Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0314318097-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 1500202535-019
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0300938037-029
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 1800506679-009
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần S U N A - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0310731271-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Đạt Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0302271510-007
Tìm gần giống
🔎 Search more