logo

Công Ty TNHH TM DV Hữu Nghị Việt Trung

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312642235
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Đào tạo sơ cấp
 • Đào tạo trung cấp
 • Đào tạo đại học
 • Đào tạo thạc sỹ
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Công Ty TNHH TM DV Hữu Nghị Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312642235
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Hữu Nghị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nam
Mã số thuế: 0700830091
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Hữu Nghị Việt Nga
🏢 Địa chỉ: Bình Thuận
Mã số thuế: 3401097315
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Hữu Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315559088
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV Mực In Hữu Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312553828
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Viết Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313304729
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM - DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305112572
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM & DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305802590
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV Quang Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305604013
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Việt Tín Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310871222
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315386558
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV Vi Tính Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304863551
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX Phú Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316238418
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Hóa Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313283028
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304442289
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH SX TM & DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305802590-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Triển Lãm Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305659397
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Thiết Bị Việt - Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316436829
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Đào Tạo TM DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311218249
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việt Car Tân Phú Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311669298
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH SX DV TM XNK Thép Việt - Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3900405572-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Chuyển Giao Công Nghệ Việt Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313054571
Tìm gần giống
DNTN TM & DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500234828
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901932481
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4100267621
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV DV TM Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002037762
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT DV & TM Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800913126
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV XNK Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104491955
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT TM - DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Lào Cai
Mã số thuế: 5300773514
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM & DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3901311341
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV & TM Việt - Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106145823
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM - DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300798570
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việt Thành Trung
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702129341
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM ĐT Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Huyện Bình Giang
Mã số thuế: 0801350415
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & XNK Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109009603
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM & DV Kim Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Quận 8
Mã số thuế: 0316667657
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701801416
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 3801152881
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tam Hòa Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401911112
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Quốc Tế Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107447390
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tân Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108989357
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Công Nghiệp Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107906164
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT TM DV XNK Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702816203
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX, TM & DV DL Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106150936
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TV & Xúc Tiến TM Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108289965
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT TM DV Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104855472
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX DV TM XNK Thép Việt - Trung
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3900405572
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Quốc Tế Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201481039
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Du Lịch DV & XNK Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200726374
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Nguyên Vật Liệu SX Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702980771
Tìm gần giống
🔎 Search more