logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Tây Nghệ An

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2901409835
Điện thoại: 0386566473
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901409835
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Miền Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901696386
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901141881
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp & Tư Vấn Công Nghệ Tây An
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400569009
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Miền Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901857516
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Miền Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901224802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD - Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900776060
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901677802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Hqp Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901905470
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Cad Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901640841
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900537400
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900836665
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901273976
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Tư Vấn Th Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901929376
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD TM Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900906665
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Tư Vấn & XD 107 Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900679123
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Thủy Lợi Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900567589
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vẫn & XD Hoàng Kim Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900600902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển & XD Nghệ AN
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901862749
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Số 1 Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901643994
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900582636
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901723262
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trắc Địa & XD Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901743438
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Phương Anh Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901431728
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Pg Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901888634
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD T & T Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901063383
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & DV Lao Động Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900567571
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD A & B Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901899957
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch TK XD Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900571948
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Công Nghệ Môi Trường An Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309739942
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Nghệ An 207
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901632382
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Hoàng Ân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306384963
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thịnh An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312109299
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn XD Vũ An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310854724
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Định An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312970691
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Pháp Tư Vấn Phát An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307899838
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD TM Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314127688
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314263546
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Hoàng Ân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308195143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn Đầu Tư XD Trưởng An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313692398
Tìm gần giống
🔎 Search more