logo

Công Ty TNHH MTV XD & TM Phú Lam Thành

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2901784145
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Quảng cáo
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Giáo dục mầm non
Công Ty TNHH MTV XD & TM Phú Lam Thành
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901784145
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Lâm Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310460511
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & DV Phú Lâm Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401485834
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí TM XD Phú An Thành
🏢 Địa chỉ: Trà Vinh
Mã số thuế: 2100619118
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Thanh Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310426616
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM Kỹ Thuật XD Phú Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312198468
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XD Trang Trí Nội Thất Phú Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309482609
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XD Văn Thành Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310298932
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XD Thành Tín Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309020379
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Phú Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309764586
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV TM XD Trang Trí Nội Thất Phú Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309482609-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XNK Lâm Sản XD SX Công Thành Tài
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309821604
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Lâm Gia Phú
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801300455
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Phú Khang Lâm
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702309718
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XD Phú Sơn Lâm
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702452926
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn & DV XD - Nông Lâm Nghiệp Thành Phú
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301568553
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Thanh Phú
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500494689
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Thạnh Phú
🏢 Địa chỉ: Tiền Giang
Mã số thuế: 1201552644
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & XD Thành Phú Trọng
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801145180
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Thành Phú
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1602047790
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Phú Thành Nam
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701454434
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM & VT Thanh Đại Phú
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401709925
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Phú Thành Nguyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3701868583
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Phú Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301632199
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Thành Trang Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702024941
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Thanh Phong Châu Phú
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1602065711
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Lâm Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314324573
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309169435
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí XD TM & DV Lâm Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316665184
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM - XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306449547
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Phát Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313050513
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Phú Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3702659631
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304976717
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - XD Phú Ngọc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310001684
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Phú Minh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314691855
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - XD XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315991932
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM - DV Phú Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306721009
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Thịnh Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312071581
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - XD An Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304666810
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Phú An Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312415465
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM Cơ Khí Lâm Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305709619
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315871949
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312142546
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX XNK XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311876230
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Tuấn Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314465020
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Phú Hoàn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308292806
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT TM XD Đại Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315445161
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT XD TM DV Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315445517
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX & TM An Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316321507
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Phú Gia Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313536046
Tìm gần giống
🔎 Search more