logo

Công Ty TNHH Đầu Tư XD PT Nhà Tây Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0313176555
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công Ty TNHH Đầu Tư XD PT Nhà Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313176555
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD PT Nhà & Đô Thị Ttd
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0900612608
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & PT TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313444966
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư PT Tây Nam Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314757182
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & XNK Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105763048
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101622494
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104040215
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Công Trình Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101413701
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Nội Thất Tân Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102158941
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108057643
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD PT Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101288169
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106180024
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107366374
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT XD Hưng Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104346309
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD PT Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101659769
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT XD Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102036301
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT XD Trung Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107448468
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư - XD - PT Trang Trại Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400462619
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101754243
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Hạ Tầng Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105146422
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô 66
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312667511
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM PT Tây Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313087383
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK Đầu Tư XD PT Tây Nam Bộ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314937548
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT XD Nhà Xinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312963704
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư - XD PT Đô Thị 18
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314784838
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư PT XD Nhà Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313173360
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD PT Nhà Hoàng Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305085093
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD PT Ngôi Nhà Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304417243
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & PT Nhà Hùng Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314849651
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD PT Nhà Mê Linh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313735443
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM PT Nhà Universe
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314376162
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - PT Nhà Bảo Linh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303133739
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đầu Tư XD PT Ngôi Nhà Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304417243-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & PT Nhà Hoàng Anh Incomex
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304251894
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Đầu Tư PT Nhà Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304239897
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Nhà Hoàng Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304466191
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD PT Nhà City House
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312491522
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM XD & PT Đô Thị Huy Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314652052
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
🔎 Search more