logo

Công Ty Cổ Phần PT XD & TM Đô Thị Thăng Long

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0106562665
Điện thoại: 0987115925
Ngành nghề
 • Khai thác quặng sắt
 • Khai thác quặng kim loại quý hiếm
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Khai thác và thu gom than bùn
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần PT XD & TM Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106562665
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102134789
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700562255
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500566322
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105484090
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500383583
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104639496
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Việt Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312265273
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD PT Đô Thị Cửu Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3603467590-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313055656
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD PT Đô Thị Cửu Long
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603467590
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Hưng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105678674
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT TM & XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101899104
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & PT XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104263966
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500594746
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT XD & TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106382373
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thí Nghiệm XD & DV TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106796409
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT XD & DV TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107102893
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT XD & TM Tân Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104610828
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & PT Công Nghệ XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106892511
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102350902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105413075
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD & TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101624357
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM PT XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106353654
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT SX TM & Đầu Tư XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104428791
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD PT Đô Thị & TM Quảng Ninh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700477830
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT TM XD Đô Thị Đại Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106767743
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & PT Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106057768
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị An Thịnh Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314702112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Huy Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314283461
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM XD & PT Đô Thị Huy Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314652052
Tìm gần giống
VPĐD TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thí Nghiệm & XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100105623-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM - DV Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302145185
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & Thiết Kế Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309708969
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Giao Thông Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314482241
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Nam Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309829360
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Tư Vấn PT TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104125596-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315108014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV XNK Vạn Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310698680
Tìm gần giống
🔎 Search more