logo

Công Ty Cổ Phần XD TM DV Tổng Hợp Nguồn Lực

🏢 Địa chỉ: 2Bis Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312581575
Điện thoại: 0835210099
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải đường ống
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Tổng Hợp Nguồn Lực
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312581575
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & DV TM Hợp Lực
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101356316
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM Tổng Hợp Trọng Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311968298
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tổng Hợp & XD DTP
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901975453
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - DL - DV TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101347819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & DV Tổng Hợp Hoàng Anh
🏢 Địa chỉ: Huyện Đô Lương
Mã số thuế: 2902087683
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & DV Tổng Hợp Đại Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103859097
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD, TM & DV Tổng Hợp Đức Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104900911
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM - DV Tổng Hợp Kiến Việt
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401900174
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM & DV Tổng Hợp Đông Anh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101816228
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM DV Tổng Hợp Minh Đức
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802938186
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Tổng Hợp Quân Nam
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901064771
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD, TM & DV Tổng Hợp Đông Dương
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201788278
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Tổng Hợp Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108968607
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD, TM & DV Tổng Hợp Hoàn Thiện
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105377395
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Tổng Hợp & XD Phát Thịnh Đạt
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802407611
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & DV TM Tổng Hợp Miền Bắc
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001105198
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & DV Tổng Hợp Tân Nam Sơn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802925476
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD DV TM & Tổng Hợp Huy Anh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901733285
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM DV Tổng Hợp Vạn Phúc Nhất
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401931239
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM DV VT Tổng Hợp Trường Phát
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801619629
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT TM DV XD Dương Lục
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316324875
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Hợp Lực
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901958190
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Hợp Lực
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102235836
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Hợp Lực
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108205475
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Công Nghiệp TM & DV Hợp Lực
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5702025082
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX - TM - XD - DV Bến Lức
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1100497891
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Công Nghệ & Nguồn Nhân Lực VTS
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315785859
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Đào Tạo Giáo Dục PT Nguồn Lực Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316571169
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Tổng Hợp Đông Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310733906
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-009
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Tổng Hợp Tiến Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312969914
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-007
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM SX & DV Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304218329
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Tổng Hợp Mymart
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316501436
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-008
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Tổng Hợp TM Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313358298
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & Tổng Hợp Hưng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316550578
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tổng Hợp Tân Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305562765
Tìm gần giống
🔎 Search more