logo

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0310065575
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310065575
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310065575-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Thủ Đô Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108178260
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị R.T.T
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312718558
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Tấn Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313786180
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Hòa Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305449618
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh & Cảnh Quan Đô Thị Sunlight
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314979516
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị H2T
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109535074
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Hancorp
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108328727
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Aht
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107626456
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Udc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108100289
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Him Lam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106557827
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị An Nhơn
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4101410698
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Phúc Điền
🏢 Địa chỉ: Kon Tum
Mã số thuế: 6101266688
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106286870
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102030959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106795765
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500100167
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị ECO Homes
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0901067793
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Phương Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108341164
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị TP. Đà Lạt
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800075878
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Hải Phát Psp
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106903770
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Quản Lý Đô Thị Hud3s
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106298900
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị & VLXD HP Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500630589
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Ích Đô Thị Tam Kỳ
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001138047
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Gia An
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801268427
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Đô Thị Td - Es
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107678422
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Ích Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106975158
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Tân Thành - Xí Nghiệp Xây Lắp Số 1
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500119584-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311850063
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315400298
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314426744
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xanh Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311240445
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305488825
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Sài Gòn Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314766807
Tìm gần giống
🔎 Search more