logo

Tổng Công Ty XNK Tổng Hợp Vạn Xuân - Chi Nhánh Miền Trung

🏢 Địa chỉ: 68 Tô Hiệu, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Mã số thuế: 0100773645-006
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Tổng Công Ty XNK Tổng Hợp Vạn Xuân - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 0100773645-006
Tìm gần giống
Tổng Công Ty XNK Tổng Hợp Vạn Xuân - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100773645-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0400100778-005
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK Tổng Hợp Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002136410
Tìm gần giống
Tổng Công Ty 319 - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0100108984-017
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 0100512273-023
Tìm gần giống
Tổng Công Ty TNHH Trực Thăng Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0100107966-004
Tìm gần giống
Tổng Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Số 1 - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0301429113-007
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty SX XNK Tiểu Thủ Công Nghiệp Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 4100272861-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX KD DV & XNK Quận I - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0302555914-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & DV Văn Hoá - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 0100111874-005
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiểm Định & Tư Vấn Xây Dựng 3t - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3600763231-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Văn Hoá - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 0100110359-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tổng Hợp Vạn Xuân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315232325
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp Minh Quân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104505044-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp Vũ Đình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313446610-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Hải Vân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0400129833-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK Tổng Hợp Đại Dương - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105917717-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Kinh Doanh XNK Tổng Hợp & DV Fataco Bến Tre
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1300102325-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp I Việt Nam - Chi Nhánh TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100107490-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH XNK & Vận Tải Bách Hóa Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311008509-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK & Vận Tải Bách Hóa Miền Nam - Chi Nhánh 2
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311008509-002
Tìm gần giống
Tổng Công Ty XNK Tổng Hợp Vạn Xuân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107162388
Tìm gần giống
Tổng Công Ty XNK Tổng Hợp Vạn Xuân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100773645
Tìm gần giống
VPĐD Miền Trung - Công Ty TNHH TM XNK Tổng Hợp Phú Cường
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0100988425-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tổng Hợp Trung Nguyên
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 0105521666-001
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Cổ Phần Miền Trung - Chi Nhánh Quảng Trị
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 0400100947-041
Tìm gần giống
🔎 Search more