logo

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phố Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0401797706
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Sửa chữa thiết bị khác
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phố Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401797706
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314426744
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315288293
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh T & Q
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106318674
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cây Xanh Đô Thị 1
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901877907
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500144358
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305320043
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Asean
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312045341
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313591819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Đông Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311474605
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302711137
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Ba Son
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313390735
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Thái An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312331430
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nam Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314281312
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kingdom 101
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316098351
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà & Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305271533
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303097752
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Đô Thị Az Property
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316318335
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị An Thịnh Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314702112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc & Phát Triển Đô Thị Gia Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315481096
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Gia Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305269936
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Công Nghiệp Đông Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313039421
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1701265782
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316405796
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Hud Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305041811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đô Thị Phổ Yên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601145381
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Topaco
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104852619
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Obm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108250679
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Angkora
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401383367
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Udc
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201669817
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Investcom
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103380579
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Vinh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901251482
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hsb
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104239843
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Seraphin
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106396055
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104245893
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702092959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106742499
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101533886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101806068
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Tam Phước
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3602230574
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1100857456
Tìm gần giống
🔎 Search more