logo

Công Ty TNHH TM XNK Phú Đạt Thành

🏢 Địa chỉ: 89 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312696216
Điện thoại: 0966660919, 0966660919
Ngành nghề
 • Trồng lúa
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
 • Trồng cây lấy củ có chất bột
 • Trồng cây mía
 • Trồng cây lấy sợi
 • Trồng cây có hạt chứa dầu
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây điều
 • Trồng cây hồ tiêu
 • Trồng cây cao su
 • Trồng cây cà phê
 • Trồng cây chè
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất bao bì bằng gỗ
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Khai thác gỗ
 • Nuôi trồng thủy sản biển
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công Ty TNHH TM XNK Phú Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312696216
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XNK Phú Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313699548
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV TM XNK Phụ Tùng Đại Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308424900-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312630670
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XNK Đất Thánh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311945893
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311640845
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313437165
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Đất Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315422100
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311278865
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Thiện Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313630641
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Gia Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314334638
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Lắp Đặt Camera Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313383488
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - XD XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315991932
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM - XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306449547
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM XNK Toàn Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316697690
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM XNK Vạn Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313375310
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XNK TM DV Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313245618
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM XNK Tân Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314631775
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312142546
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM XNK Hưng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309476891
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312639698
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX XNK XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311876230
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH XNK & TM Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0201135222-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM & XNK Đức Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316274568
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Phú Thiên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313527073
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV XNK Tân Phú Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303188939
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV XD XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311278865-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH SX TM Dịch Vụ XNK Đất Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315422100-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201716675
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX - XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: Yên Bái
Mã số thuế: 5200276526
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK & TM Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201135222
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM - XNK Đạt Ngọc Thành
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 2200321445
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV & XNK Hòa Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1601955045
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV XNK Phú Thanh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700985143
Tìm gần giống
Công Ty TNHH KD TM XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001122108
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT TM & XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104049539
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM Đầu Tư & XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106533495
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XNK Thuận Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701888960
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XNK TM Hảo Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Phú Thọ
Mã số thuế: 2600729119
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM XNK Vạn Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 1402128587
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XNK Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 3801196141
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK - TM Vật Tư Ngành Nước An Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105590003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XNK Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303739199
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XNK Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308305004
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Phú Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305837593
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD XNK Phú Đạt Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314431092
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XNK Hoàng Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309536452
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM XNK Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316213501
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV - XNK - Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315598908
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX Phú Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309541364
Tìm gần giống
🔎 Search more