logo

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Miền Nam

🏢 Địa chỉ: 132/4 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311535336
Điện thoại:
Ngành nghề
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311535336-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310001892
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Đông Nam Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303812307
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Tổng Hợp Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315296840
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302362510
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nam Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311060298
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309532507
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kiến Tạo Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305343435
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310755850
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô - Chi Nhánh Đầu Tư & XD Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100779189-019
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát & Đầu Tư Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313183859
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Tư Vấn Xây Dựng Tat Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314575802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309142560
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313521032
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kỹ Thuật & Tư Vấn Xây Dựng Điện Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313551372
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309585393
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309460274
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Quản Lý Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305481114
Tìm gần giống
Chi Nhánh Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100105278-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801269653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1601356210
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Phương Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106165185
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100105278
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103644207
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế - Đầutư Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 3800333035
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300403987
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Nvg
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310913546
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Hoàng Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313103557
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Tổng Hợp Hà Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314840666
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp A.C & B.R
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304920425
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Sao Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313271167
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp An Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312759868
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Tân Văn Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313433467
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Khảo Sát Xây Dựng Tổng Hợp H.A.I
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303241967
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Thạnh Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302030385
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Hưng Gia S.G
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303247743
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Xây Dựng Tổng Hợp Hòa Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306110056
Tìm gần giống
🔎 Search more