logo

Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Môi Trường Đô Thị Xanh

🏢 Địa chỉ: Số 32C, Sương Nguyệt ánh, Phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800656946
Điện thoại: 02633912768
Ngành nghề
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800656946
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315859846
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Xanh Đô Thị Lam Sơn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802427223
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị & DV TM Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901978334
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Môi Trường Phương Nam Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311717583
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Biển Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303519316
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX - TM - DV Kỹ Nghệ Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3901037138
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị GK
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309561561
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314526869
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Môi Trường Xanh THP
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316626121
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Môi Trường Đô Thị Trần Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312917842
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Đô Thị Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500562917
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Đô Thị Bắc Giang
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400815145
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101640214
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV Đô Thị Môi Trường TM Phát Vĩnh Lộc
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802654875
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị & DV TM Mỹ Hào
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0900289641
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Môi Trường Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104298951
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX DV TM Môi Trường Xanh - Chi Nhánh Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 0800287432-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315400298
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vệ Sinh Đô Thị Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314433170
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312293601
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV - TM - XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315899327
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310501567
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313551358
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX DV TM Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301822388
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV VSCN Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314539508
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315404415
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Trừ Mối & Xử Lý Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302137177
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & Môi Trường Hải Đăng Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310369710
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Tân Phú Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313022107
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Môi Trường Cuộc Sống Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313105603
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Thế Hệ Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310820210
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường TM DV VT Cây Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312712796
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310351368
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Kinh Tế Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311841319
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT DV Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghệ Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304806546
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM - DV Môi Trường Sài Gòn Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310259651
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Điện Môi Trường Sa Huỳnh Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312093578
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - XD & Môi Trường Trái Đất Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303738205
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Hoa Kiểng Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309730065
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV & Môi Trường Châu Á Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304350729
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Môi Trường Thiên Nhiên Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310818081
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Môi Trường Bình Lợi Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312446463
Tìm gần giống
🔎 Search more