logo

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phú Thạnh

🏢 Địa chỉ: Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314211756
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
 • Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Đại lý bán hàng hóa
 • Môi giới mua bán hàng hóa
 • Đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
 • Bán buôn xi măng
 • Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 • Bán buôn kính xây dựng
 • Bán buôn sơn, vécni
 • Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 • Bán buôn đồ ngũ kim
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động kiến trúc
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 • Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động nhiếp ảnh
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phú Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314211756
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư & Tư Vấn Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313380222
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân Phú Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311613584
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Tư Vấn Xây Dựng Phú An Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303047367
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phú Thành Tiền Giang
🏢 Địa chỉ: Tiền Giang
Mã số thuế: 1201562240
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng An Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401891466
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đại Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 3200658200
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Lâm Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401358378
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thanh Vĩnh Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309937849
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thạnh Phú Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305332909
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thanh Phú
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500513035
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Vạn Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315390804
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Châu Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307827544
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Song Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311957560
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vạn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309976534
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301397214
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304775986
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thuận Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310612482
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311054858
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thiên Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313695991
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tư Vấn Phước Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310698271
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309979655
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314765793
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đông Kiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312369152
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đắc Minh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303839690
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tấn Phát Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312711739
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trí Việt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312114813
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309884749
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Sinh Trực Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313684118
Tìm gần giống
VPĐD - Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304775986-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tấn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313027507
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Nam Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314095965
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Toàn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308127707
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Vĩnh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302320729
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phương Minh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313804087
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Dương Vĩnh Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313087584
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phước Lai Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311262110
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303729289
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hòa Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312781817
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Phúc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314870332
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Công Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310195253
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Tân Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306087008
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn Xây Dựng Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305593139
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kiến Gia Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313351260
Tìm gần giống
🔎 Search more