logo

Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội Số 5

🏢 Địa chỉ: P41 B6 tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội
Mã số thuế: 0103419586
Điện thoại:
Ngành nghề
  Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội Số 5
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0103419586
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội Số 6
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104587833
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội Số 3
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104635967
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội Số 8
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102839877
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0100736682-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0100736682
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Hà Nội 1
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104372228
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Hà Nội Số 5
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107953862
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 52 - Chi Nhánh Miền Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0101658934-002
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần KD PT Nhà & Đô Thị Thành Tín
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102549487
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & KD PT Nhà Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106744432
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD PT Hạ Tầng & Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105805065
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường & PT Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106836429
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT XD & PT Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104317139
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Địa Chính & PT Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105177942
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị & PT Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107567627
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM & PT Nhà Số 35 Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101667551
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD PT Nhà Số 9 Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102750971
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & PT Đô Thị Mới Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0103713355
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105748579
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Khu Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105876549
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104990464
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104098399
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 27
  🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
  Mã số thuế: 2700263181
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 68
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0100103760
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Số 12 Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0100234675
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 30
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2900324730
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 30.9
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901836428
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 30.7
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901835992
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 30.6
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901272700
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Số 6 Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0100383878
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 52
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101658934
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 379
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901356157
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 36
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101566190
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nhà Hà Nội Số 41
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101637370
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD PT Nhà Tcl Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107191004
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & PT Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106057768
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD PT Nhà Số 7 Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0100636374
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT Nhà Hà Nội Số 15
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106844116
  Tìm gần giống
  🔎 Search more