logo

Công Ty TNHH XD - TM Nam Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0302712596
Điện thoại: 0837603732
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất sản phẩm chịu lửa
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 • Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
 • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công Ty TNHH XD - TM Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302712596
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & TM Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107079147
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD TM Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300216219
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305277944
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Đầu Tư Giáo Dục Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312395970
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH XD - TM - XNK Nam Thành Thanh Bình Tỉnh Đồ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1401904967-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801114755
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & TM Nam Trung Đô
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401562905
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM & DL Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101548642
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108288136
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301546729
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & TM Đô Thành Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310661627
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV XD Đo Đạc TM Hoàng Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302482543
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc XD TM DV Đại Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309124498
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - Đo Đạc - TK XD Nam Bảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314099367
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD & DV Đo Đạc Đất Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311019620
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đo Đạc - TK XD Nam Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313663414
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM Đầu Tư XD PT Đô Thị Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313017883
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD DV Tư Vấn Đầu Tư KD PT Dự Án Nam Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314753156
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Nam Đô Group
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108867831
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Nam Đô Long
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101656992
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Thành Đô Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106760360
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD & Phá Dỡ Hoàng Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108701385
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Linh Đô - Chi Nhánh Nam Định
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0101467947-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Đô Thị Xanh Tng Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107325642
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM - DV Đô Thị Nam Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Ninh Thuận
Mã số thuế: 4500568983
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315628969
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Do Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304836734
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304003637
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TK XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304003637-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT & XD Nam Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309533074
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313680949
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất & XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313363587
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Nội Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303360788
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Phương Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314712858
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & TM Nguyễn Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304339570
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TV ĐT PT XD Nam Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315866924
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Đông Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313583670
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM San Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310213960
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305619806
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM Kim Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309937084
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV - TM - XD Hoàng Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314710667
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313202967
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Hùng Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316128937
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Gia Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309544478
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM La Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304931233
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309539125
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM & VT Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312868842
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Nam Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310609105
Tìm gần giống
🔎 Search more