logo

Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 4700145696
Điện thoại: 02096263388
Ngành nghề
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình công ích
  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312323398
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phú Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314211756
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314765793
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư & Tư Vấn Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313380222
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400216443
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Bắc Kạn
Mã số thuế: 4700145696
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thanh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801609220
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Yên Bái
Mã số thuế: 5200303547
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300359485
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500539784
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108001143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Trà Vinh
Mã số thuế: 2100323054
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nam
Mã số thuế: 0700257064
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105937713
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Máy Xây Dựng Phú Thanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108306233
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Thanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106552314
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314731547
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phú Thành Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313868940
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Thành Công
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309553514
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phụ Kiện Xây Dựng Đại Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314519438
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX Xây Dựng Tân Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309113489
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Nội Thất Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316030378
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312935753
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Vạn Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315390804
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đại Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310566324
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân Phú Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311613584
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Phú Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312077752
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đại Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310566324-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Tư Vấn Xây Dựng Phú An Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303047367
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901548966
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thanh Phát
🏢 Địa chỉ: Huyện Hòa Vang
Mã số thuế: 0402090444
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phú Thành Nhân
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702248261
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Thành Bắc Giang
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400843657
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phú Thành Tiền Giang
🏢 Địa chỉ: Tiền Giang
Mã số thuế: 1201562240
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Thành Tâm
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500436750
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thành Đạt - Chi Nhánh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 2901548966-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Gia Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001743250
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Sơn Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001138022
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Lợi Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401475226
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Đông Thành
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1000898346
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Thuận Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6001070522
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Đại Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0309107213
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Phú Thanh
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500583917
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Lê Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401958368
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Đại Thành
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400409880
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hmc Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901789753
Tìm gần giống
🔎 Search more