logo

Công Ty Cổ Phần TM & DT XD Thủ Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0107551507
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
 • Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
 • Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
 • Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
 • Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
 • Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
 • Vận tải đường ống
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
 • Logistics
 • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
 • Bưu chính
 • Chuyển phát
Công Ty Cổ Phần TM & DT XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107551507
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - ĐT & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108653533
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD XNK & TM Thủ Đô Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108149277
Tìm gần giống
VPĐD TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102603864-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DT & XD Nhà Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107545750
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD F68 Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109000495
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & Nội Thất Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105794335
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT & TM XNK Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108749757
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101230881
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & ĐT Công Nghệ Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500292192
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần KD XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107007992
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107350303
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106625604
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Hạ Tầng Đô Thị Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106732959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & ĐT Bất Động Sản Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109592234
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102603864
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103701222
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Số 2 Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108143860
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101273959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101414462
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Công Trình Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106703203
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101754243
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Nvt Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107474813
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Thanh Niên Xung Phong Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500497460
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & ĐT XD Đại Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801700693
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316242894
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD - TM & Đô Thị Asq
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400507379
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & TV ĐT XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105940025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309387433
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT & XD Nam Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309533074
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DL & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101443720-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM PT Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0106785277-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT TM Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316912348
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ĐT TK XD Tân Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313142588-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM La Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304931233
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ĐT & TM Phú Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1801591821-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần XD & TM Sao Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101296875-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305277944
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD & TM Hoàng Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313924987
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM DV Phú Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312175171
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Tốc Độ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310271521
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306234291
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Na Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305688581
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Đầu Tư Giáo Dục Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312395970
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304054293
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304054293-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT & PT Nhà Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108444730
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DT T & T Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107517087
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT PT Hùng Vương Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400525498
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106192527
Tìm gần giống
🔎 Search more