logo

Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Sài Gòn Xanh

🏢 Địa chỉ: Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314766807
Điện thoại:
Ngành nghề
  Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Sài Gòn Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314766807
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần PT Công Nghiệp XD Sài Gòn Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316455476
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313739952
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316575396
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Sài Gòn Mới
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312500819
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Hạ Tầng Đô Thị Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312445565
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT & PT Đô Thị Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0109049028
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD TM DV Sài Gòn Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309818418
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TV Kiến Trúc & XD Sài Gòn Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315735590
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309818150
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101476878
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM & XD Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105855073
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH TK XD & PT Đô Thị Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302623201
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH PT XD Đô Thị Sài Gòn - Tây Nam Bộ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315026724
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT Đô Thị & DL Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316481758
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Đồ Uống Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313357128
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302670297
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303097752
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Đô Thị Mới Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304974420
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312175439
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn Việt Phố
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311402135
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT & PT Miền Đất Xanh Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315742213
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đô Thị Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314493003
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD PT Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302705246
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Công Nghiệp & Đô Thị Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316641345
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Hud Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305041811
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT PT XD & TM Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316003180
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn PT XD Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312241113
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & PT Địa Ốc Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310744496
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần PT Kỹ Thuật & XD Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313013663
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Việt Long
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312265273
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Đại Lộc
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311701960
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT PT XD Giao Thông Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315085857
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM - Đầu Tư - XD - PT Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302251539
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Nam Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310031417
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT XD PT Sài Gòn A & C
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315178452
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT XD & PT Đô Thị Miền Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315980433
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT XD & PT Đô Thị Thiên Hải
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316050991
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK XD Đo Đạc Bất Động Sản Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315771052
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định XD & Đo Đạc Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312531077
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Công Nghệ XD Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312986564
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PT XD Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311863376
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Sài Gòn Viễn Đông
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0308791298
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD PT Đô Thị Cửu Long
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 3603467590-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Hạ Tầng Nam Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310484840
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần ĐT XD & PT Bất Động Sản Sài Gòn Land
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315431828
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD Đô Thị & PT Công Nghiệp Việt Nam (Qgvn)
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316202080
  Tìm gần giống
  🔎 Search more