logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Triều

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0314326027
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
 • Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314326027
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng XNK Quảng Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303380953
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Triệu
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102714525
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thành Triều
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901835600
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309008075
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đầu Tư Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304696445
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309890125
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312593732
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Xuân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310140448
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ngọc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309530669
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhân Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309499384
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310830071
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305305951
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309829025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Uyên Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313764973
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305262320
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313407065
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Viễn Thông Việt Dũng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314513323
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Lập Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309485060
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thuận Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304965112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Uy Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305875888
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sao Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305545079
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305171634
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng An Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306878507
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303544739
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Phú Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310037112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Rồng Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312391493
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lhp Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312724216
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Phú Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309533483
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311313830
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Trường Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310294913
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313346165
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hùng Hùng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309884530
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phượng Hoàng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309484902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư & PT Sao Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305544558
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đầu Tư Xây Dựng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304815149
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ancons Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313889161
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt An Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312323704
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX Đầu Tư Xây Dựng Long Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311879288
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Hưng Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303577244
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ánh Dương Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314792412
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sao Khôi Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304323517
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tân Tùng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312142190
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Long Việt Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310002021
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313331112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Việt Kiến An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305216684
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Lập Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309485060-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đại Quốc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306005573
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Chuyển Giao Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313408189
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cảnh Quan Việt Tim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310705338
Tìm gần giống
🔎 Search more