logo

Công Ty Cổ Phần TM DV Tư Vấn TK Đầu Tư XD Công Trình Giao Thông Đạt Hiệp Th

🏢 Địa chỉ: Số 07 Đường số 4, Khu phố 6, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311092437
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Công Trình Giao Thông Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302413765
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV - Tư Vấn TK XD An Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313193991
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TK XD & TM DV Nam Thiên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310383313
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & TM DV Viễn Thông Kendo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314859032
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Công Trình Giao Thông
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102233395
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD - TM - DV Vạn Đạt
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800859129
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD TM & DV Vạn Gia Phát
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401813845
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn TK & XD Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304442176
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Giao Thông Phúc Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312834145
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Công Trình Giao Thông Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311485075
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV Tư Vấn TK & Đầu Tư XD TM Phúc Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313615410
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Khai Thác Công Trình Giao Thông 584
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304967631
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư XD Công Trình Giao Thông Hưng Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314252512
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư, XD & TM Hiệp Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104536236-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM An Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313182848
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TM XD Tín Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312677164
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Giao Thông Thủy TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100109353-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & Tư Vấn TK XD Minh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314839364
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD - TM -đầu Tư Nhất Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314370957
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Trịnh Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313542794
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Vạn Thông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312811719
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD - TM DV Cubic
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313120111
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD DV TM Ktruca
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312000608
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Đắt Địa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314527950
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Đạt Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314473631
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM DV Đất Bồi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314976032
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312682580
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tư Vấn TK XD Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312039605
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM DV Quách Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309499546
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tư Vấn TK XD Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309587915
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD DV TM 418
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314177576
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD - DV TM Sao Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309555631
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV TK XD & Đầu Tư Trí Đức
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313370471
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Tấn Tường Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314852171
Tìm gần giống
🔎 Search more