logo

Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế Công Trình Hạ Tầng Tây An

🏢 Địa chỉ: Số 161, đường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An
Mã số thuế: 2900915437
Điện thoại: 0383845894, 0383845894
Ngành nghề
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát & XD An Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311479240
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Hạ Tầng Cơ Sở
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900493288
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Hạ Tầng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103122930
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế Hoàng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104576944
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế An Bình
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001012433
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD & Tư Vấn Thiết Kế Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101842066
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế Hà Nội 1
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105266286
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư & XD An Phú
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201144883
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Trường An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305163489
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế Thiên Ân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304317263
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Quy Hoạch Tràng An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314303012
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Nam An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305538272
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310189034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Xây Dựng Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309079125
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế 568 Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901622627
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901409835
Tìm gần giống
🔎 Search more