logo

Công Ty TNHH TM DV XNK Huy Thành

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0313051637
Điện thoại: 0914953993
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Chuyển phát
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công Ty TNHH TM DV XNK Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313051637
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Thanh Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316432278
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX - TM XNK DV Quảng Cáo Thanh Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305247788
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XNK Cơ Khí DV VT Thanh Huy Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313858540
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM & XNK Thành Huy
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106131644
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX - TM - XNK Quang Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303617151
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301761865
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH SX - TM - XNK Quang Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303617151-003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX Huy Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313679252
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT TM DV Huy Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316499427
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314934667
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Nhật Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313219600
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305670591
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tổng Hợp Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313746653
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315634761
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV ĐT XNK Thanh Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315802737
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tự Động Huy Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310716851
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Thanh Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312031525
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD XNK Thanh Sơn Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306526689
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Kỹ Thuật XD Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311847430
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV TM DV XD Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305670591-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM & DV Hùng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316150749
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đại Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314421263
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312307967
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đại Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310761269
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Giai Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315375838
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Dũng Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313557014
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tường Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305908068
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đông Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312288714
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM DV Đỉnh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315841327
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM DV Am Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309121095
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Cẩm Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314130930
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Kim Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312394649
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & XNK Gia Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316212843
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Vạn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306138196
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - XNK Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307404651
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312630670
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Trường Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315942614
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311640845
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tân Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313071129
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tân Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314098490
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Liên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313750610
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tuấn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316444192
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Ngọc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313979351
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM DV Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316200213
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM DV Phúc Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311755451
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM DV Hà Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315404976
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV XNK Lâm Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315583845
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Kiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315517592
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Phước Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305278151
Tìm gần giống
🔎 Search more