logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Xây Lắp Hạ Tầng Cây Xanh Đô Thị Nghệ An

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2900751147
Điện thoại: 0383846160
Ngành nghề
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn PT XD Hạ Tầng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600964285
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Hạ Tầng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400321254
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & Đô Thị Hải An
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801667832
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901897251
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Hạ Tầng Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900735064
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp & Tư Vấn Công Nghệ Tây An
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400569009
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305093062
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818150
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Cây Xanh Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103223706
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108059880
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106042828
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Xanh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106915416
Tìm gần giống
🔎 Search more