logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Tây Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0105535757
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105535757
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Bất Động Sản Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314376476
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thời Đại Hà Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316475916
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Sao Đỏ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107140835
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801949989
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801949989-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Tây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309136493
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Trường Tây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314040035
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Quản Lý Bất Động Sản Đông Tây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304412573
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305737165
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Vẽ Đầu Tư Bất Động Sản Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314567294
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Bất Động Sản Thủ Đô Vàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310532477
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Tây Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108254779
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107962786
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Tây Nam Bộ
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801647520
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107836414
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bất Động Sản Kinh Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107605181
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502402854
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Miền Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316335595
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thiên Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310869294
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314739546
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Ibt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314491567
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Shb
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314918231
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Proland
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316041690
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Amberian
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315218017
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Qt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314382085
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Panorama
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600716947
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản HTC
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315049707
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản 66
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314778288
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Icity
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316354005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Kappelland
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314829207
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Southlink
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315848033
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Supreme
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315781967
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Mapleland
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315623865
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Vnhomes
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316180158
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hdland
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315394823
Tìm gần giống
🔎 Search more