logo

Công Ty TNHH DV XD TM Đô Thành Phát

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312218957
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công Ty TNHH DV XD TM Đô Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312218957
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Cầm Đồ Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315628398
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - TK XD - Đo Đạc Bản Đồ Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315997980
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD & DV Cầm Đồ Tấn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314271554
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Thành Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316486594
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD & Truyền Thông Đỗ Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314675765
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Đồ Gỗ Long Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314395969
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TK Đo Đạc TM DV Vĩnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314039752
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Thanh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302317081
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Thạnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312227366
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Thanh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316505342
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Tuấn Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313540885
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Thành Nhân Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313518625
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TV XD TM DV Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315145288
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM XD Đức Thanh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315768490
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Gia Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312978884
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & XD Đức Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315034309
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD DV TM Hiệp Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306665869
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV XD Thành Đạt Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309475665
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD DV TM Hiệp Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304843273
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Thành Đại Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313391908
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - XD Kim Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305105085
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Hưng Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316547173
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM & DV An Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310563309
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Liên Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314322696
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM XD & DV Thạnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313718783
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312723445
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Thành Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304089105
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Danh Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315044561
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Tân Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315194574
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Nguyên Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312024327
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Thành Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305484436
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Linh Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314507520
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - XD An Thạnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316320616
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Nhuận Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313223036
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Hoàng Thanh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312954481
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Thông Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316573529
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Thanh Bình Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310676528
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV - XD - TM Phúc Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304627804
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & XD Việt Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311150294
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Tính Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313753058
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Tín Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310100533
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Thanh Hoàng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312411742
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Thiết Bị XD Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313507912
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Thành Vạn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310993943
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV XD Kỹ Thuật Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314136019
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Vật Liệu XD Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310154916
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV VT Phúc Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313083283
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD VT Thanh Thiên Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313439613
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Quảng Cáo Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314606144
Tìm gần giống
🔎 Search more