logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Quốc Tế An Phú

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2802275267
Điện thoại: 0989312345
Ngành nghề
 • Khai thác gỗ
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Quốc Tế An Phú
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802275267
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc XD & DV TM An Thuận Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303782010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105843487
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV XD Thiết Bị Y Tế Thái An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310319886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Quốc Tế An Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107824842
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Quốc Tế Thành An
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103606265
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Quốc Tế Thái An
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201696605
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & DV TM Quốc Tế Pth
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801248700
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Đầu Tư Quốc Tế An Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311530962
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Thuận Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312633625
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Vĩnh Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313411199
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XD Đạt Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314473631
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Tân Hòa Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311159314
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tư XD TM DV Hưng Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311568740
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Quốc Tế An Phú
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701772067
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX Đầu Tư TM Quốc Tế Minh Phú
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300854662
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101851342
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105901114
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Green An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107988819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đâu Tư XD & TM Bình An Phú
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401636579
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT TM An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105233481
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM & Tư Vấn XD An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107511261
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD & DV Thiên Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106830233
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & DV TM Thiên Nhất Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104610190
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD & TM DV Nam Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107428990
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Đầu Tư PT Quốc Tế Thiên Ân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314014934
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT & TM Quốc Tế Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306518550
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Quốc Tế Adinos
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314651115
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Quốc Tế Hải Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310755473
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Ngôi Nhà Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305283698
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư SX Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312870707
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD Quốc Tế Sơn Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312774834
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM An Phú Thuận
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309349886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM An Phú Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312671003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM DV Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313092947
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT & TM Quốc Tế Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306518550-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM XNK Quốc Tế Nam Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312677767
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế TM DV Thái Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314901439
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Phú An Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310478420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312372155
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xúc Tiến TM DV DL Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303698136
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK TM DV Đầu Tư Quốc Tế Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311517390
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312372155-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Phú Tân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310654637
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Phú Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313255694
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - TM - DV - XD Phú Quý
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314696187
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV XNK An Phú Vương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312086186
Tìm gần giống
🔎 Search more