logo

Công Ty Cổ Phần SX TM & XD Hiệp Thành Phú

🏢 Địa chỉ: 32/4B Nguyễn ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310470277
Điện thoại: 0862553137
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác thủy sản nội địa
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
 • Bưu chính
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Công Ty Cổ Phần SX TM & XD Hiệp Thành Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310470277
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Hiệp Thành Phú
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3701015627
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313976907
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD Hiệp Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311562883
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX & TM Thanh Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315728402
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM Thiên Ân Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310655172
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & DV Địa Chính Thành Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310586296
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Thành Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108444949
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM Đại Thành Phú
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 1500685610
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX - XD & TM Vn. Thiên Phú
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401616614
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Thành Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101615497
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX XD & TM 25 - Chi Nhánh Hoà Phú
🏢 Địa chỉ: Gia Lai
Mã số thuế: 5900189318-015
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX - TM - Nhựa Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301343138
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM Hiệp Thành Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312010194
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX - TM - Cơ Khí - XD Minh Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303571235
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Hiệp Phát Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312714602
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM & XNK Tân Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315462255
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307557915
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH SX - TM - Cơ Khí - XD Minh Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303571235-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX XD TM Phú Phú Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313714323
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX - Cơ Khí - XD - TM Thành Phú Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316544729
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM XD Phú Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313287791
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX - XD - TM Phú Gia Huỳnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313838103
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM DV Phú Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312175171
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV VT TM & XD Phú Gia Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305309723
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV SX Phú Thịnh Homes
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316827318
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM Nền Móng Phú Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306994542
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD SX & TM Thành Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315404768
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM XD DV Thành Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312337224
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV & XD Tân Thanh Tịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310955659
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV ĐT XD TM SX Nhựt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302311259
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD SX TM Nền Móng Phú Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306994542-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TV ĐT XD TM SX Nhựt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302311259-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX TM DV XD Đại Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313456672
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801518220
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802375254
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX & TM Tân Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500473357
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Liên Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1100815583
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX & TM XNK Hiệp Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107919131
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & PT DV Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201343286
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Hiệp Thanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102081079
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD, VT, TM & DV Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201073992
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX XD TM Hoàng Hiệp Phát
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 2200755026
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XNK Hiệp Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Quận Tân Phú
Mã số thuế: 0316693819
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần SX - TM - Nhựa Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 0301343138-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & SX Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105092135
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Hiệp Long Thành
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500427668
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM Nhựa Hiệp Thành - Chi Nhánh 2
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 0301343138-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104936139
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM Thép Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104223233
Tìm gần giống
🔎 Search more