logo

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cây Xanh & Đô Thị Hải Nam

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0106520577
Điện thoại: 0936354388
Ngành nghề
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Nam Hải
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201153158
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Đại Nam
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502259001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105839716
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng DV Xếp Dỡ & VT Hải Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201121332
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305093062
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Nam Việt
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500589387
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đô Thị Hải Phòng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201805565
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Nam Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101915370
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Dựng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313902461
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Xanh Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314081779
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Hải Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315356105
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hải Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105319308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đỗ Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201874706
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Xanh Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106658712
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc Xanh Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106372745
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thi Công Xây Dựng Hago Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106802236
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hải Vân Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105258729
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vận Tải Một Hai Năm
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800848498
Tìm gần giống
🔎 Search more