logo

Công Ty TNHH Đầu Tư Đỗ

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0313805387
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty TNHH Đầu Tư Đỗ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313805387
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315247096
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310702312
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý & Đầu Tư Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312860716
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Kinh Đô
🏢 Địa chỉ: Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0316721061
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Đỗ Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316521489
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Đỗ & Phạm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315756350
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Do Brothers
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313810563
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312695244
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Đầu Tư Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304213803
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Đô Thị Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304065425
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Thủ Thiêm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314261147
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Á Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309387257
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315470168
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311427588
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Bất Động Sản Đầu Tư Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314301262
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Đô Thị Pan Asia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312076452
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Đo Đạc Xây Dựng Texco
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314442707
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị & Du Lịch Đông Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303448425
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Thông Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310229135
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Gia Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309918518
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Tốc Độ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312519312
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Khoa Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312372532
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313591819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Di Trú Tự Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314364569
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313921400
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314372979
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vạn Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316037461
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310140085
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305546844
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310057415
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thương Mại Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314398991
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Phần Mềm Tốc Độ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309543812
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Đầu Tư - XD Đất Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305246103
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quốc Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304899702
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư XNK Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311354587
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HV Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315972880
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309829508
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đông Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305255718
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM DV Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314345090
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM DV Kim Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313286942
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đắc Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313027962
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đức Độ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313092506
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XNK Phú An Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314672034
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & PT Tân Hà Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303269465
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK An Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313441549
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313680949
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tuấn Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311887401
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & PT TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313444966
Tìm gần giống
🔎 Search more