logo

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất & XD Nam Đô

🏢 Địa chỉ: Số 06 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313363587
Điện thoại: 0923905179
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất & XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313363587
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - Trang Trí Nội Thất Hoàng Đỗ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313199792
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH DV TM Trang Trí Nội Thất Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310534643-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304054293
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304054293-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & Trang Trí Nội Thất Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312512331
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Đông Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311072399
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Nam Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306054394
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Ngoại Thất Đông Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313718374
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Trang Trí Nội Thất Nhật Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310910506
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Trang Trí Nội Thất Nam Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313081021
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & Trang Trí Nội Thất Nam An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311705764
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - Trang Trí Nội Thất Lotus Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313270928
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - Trang Trí Nội Thất Nam Thiên Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314358438
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & Trang Trí Nội Thất Bảo Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314336515
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất TK XD Hoàng Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315042042
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - Trang Trí Nội Thất Nam Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313728728
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK XD Trang Trí Nội Thất Hà Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313130952
Tìm gần giống
Công Ty TNHH QC - XD & Trang Trí Nội Thất Năm Sao
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315243140
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - XD & Trang Trí Nội Thất Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309556385
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK XD - Trang Trí Nội Thất Nam Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314327366
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & Trang Trí Nội Thất Nam Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309931149
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK - XD - Trang Trí Nội Thất Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315839455
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV & Trang Trí Nội Thất Nhật Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314339361
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Trang Trí Nội Thất Nam Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315489835
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Trang Trí Nội Thất Triệu Nam Trân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305612261
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD & Trang Trí Nội Thất Nam Kiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311015337
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & Trang Trí Nội Thất Nam Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311780867
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK XD Dân Dụng & Trang Trí Nội Thất Thiên Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315631094
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Trang Trí Nội Thất Đại Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305728072
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nam Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315276876
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM & Trang Trí Nội Thất Nam Hải Âu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310621078
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD & Trang Trí Nội Thất Nam Hoàng Quân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313305698
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM - Trang Trí Nội Ngọai Thất Nam Long Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305195152
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD Trang Trí Nội Thất Trung Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315481025
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Tư Vấn & Trang Trí Nội Thất Tây Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312352695
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM XD Trang Trí Nội Thất G.S Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305872132
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV DL - Quảng Cáo - XD Trang Trí Nội Thất Nam Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302599710
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM Cơ Khí XD Trang Trí Nội Thất Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306407593-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Nam Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106863969
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Nam Sơn
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104375444
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Ân Nam Phát
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401682790
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất & XD Defuco Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105500313
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất & XD An Nam
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6000940117
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - XD - Trang Trí Nội Thất Phú Nam
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201473684
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Trang Trí Nội Thất & XD Nam Thắng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106236799
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Hq Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107083802
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK XD Trang Trí Nội Thất Phương Nam
🏢 Địa chỉ: Thị Xã Bến Cát
Mã số thuế: 3702963053
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Đông Nam Phát
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201586021
Tìm gần giống
🔎 Search more