logo

Công Ty Cổ Phần TK XD & TM Hoàng Đô

🏢 Địa chỉ: 584/40 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313924987
Điện thoại:
Ngành nghề
  Công Ty Cổ Phần TK XD & TM Hoàng Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313924987
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304054293
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM - Trang Trí Nội Thất Nhà Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304054293-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn TK & Thi Công XD Đông Đô
  🏢 Địa chỉ: Bến Tre
  Mã số thuế: 1300635965
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK XD TM Hoàng Giang
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310797152
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK XD - TM Hoàng Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305771487
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311282149
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Minh Long
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315108014
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Hoàng Gia
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0308822073
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD TM Lê Hoàng
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313853951
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311282149-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Cơ Khí TM Huy Hoàng
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312690486
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK XD DV TM Bất Động Sản Hoàng Anh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313006634
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Hoàng Gia
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0308822073-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM - TV - TK - Thi Công - XD - Công Trình Hoàng Gia
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315831329
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM & TK XD Hoàng Thành
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901235515
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD TM Hoàng Anh
  🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
  Mã số thuế: 2500625740
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD TM Hoàng Minh
  🏢 Địa chỉ: Hải Dương
  Mã số thuế: 0801248651
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Hoàng Phúc
  🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
  Mã số thuế: 0201065712
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Hoàng Kim
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106919756
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD TM Hoàng Tiến
  🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
  Mã số thuế: 0900861869
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK XD Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304003637
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303811818
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần TK XD Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304003637-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303547602
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD Phú Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312468731
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD Tân Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313142588
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt Kiến Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310664025
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312986099
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ĐT TK XD Tân Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313142588-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD TM La Do
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304931233
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần XD & TM Sao Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0101296875-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD DV TM Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305277944
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD SX TM DV Phú Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312175171
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Kiến Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0306234291
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Tốc Độ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310271521
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Na Do
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305688581
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM XD Đầu Tư Giáo Dục Nam Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312395970
  Tìm gần giống
  VPĐD TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0102603864-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Trung Đô
  🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
  Mã số thuế: 2802192638
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & XD Vùng Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106001388
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0103260899
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & Tư Vấn XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901830899
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TV TK Kiến Trúc XD Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
  Mã số thuế: 6300141041
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Hoàng Đô
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901284985
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104850347
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Khảo Sát XD Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106923199
  Tìm gần giống
  🔎 Search more