logo

Công Ty TNHH TM XD Đầu Tư PT Nhà Hưng Thịnh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0304239897
Điện thoại: 0839305907
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Công Ty TNHH TM XD Đầu Tư PT Nhà Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304239897
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & PT TM Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0601143179
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM & TK XD Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201872089
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT XD TM Hưng Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312223562
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đầu Tư PT XD TM Hưng Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312223562-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT XD Phúc Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313477383
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Hạ Tầng Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312083668
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT TM Quốc Tế Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314566967
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM Đầu Tư XD Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304207937
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT XD Kỹ Thuật Tổng Hợp Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314867315
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư XD Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314079392
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM Đầu Tư XD Phú Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314944231
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM DV Hùng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310660359
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM Phúc Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312423829
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD & Đầu Tư Toàn Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304151811
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & TM Gia Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312949883
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM An Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313448047
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM Hưng Phát Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314318354
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM Duy Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314323308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307166301
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Đầu Tư Hưng Phước Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312657369
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM Pc Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313045672
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD SX TM Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314124091
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư - XD - TM Đại Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312524256
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT XD TM DV Trường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314745204
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT TM DV & Đầu Tư XD An Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313578381
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT TM XD Phát Phú Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314617192
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & PT TM Đại Trường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312160087
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Hưng Phúc Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314930239
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD DV TM Phúc Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310799706
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM XD & PT Dự Án Trường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310262397
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD - TM - DV - XNK Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309136623
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đầu Tư XD DV TM Phúc Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310799706-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Minh Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313784803
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đầu Tư XD DV TM Phúc Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310799706-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT XD An Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Tiền Giang
Mã số thuế: 1201473833
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104021565
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu XD Đầu Tư PT Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105132204
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & TM Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Lào Cai
Mã số thuế: 5300675725
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM & XD Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
Mã số thuế: 3101017608
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM & DV Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107884545
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn PT XD & TM Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104245910
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & PT TM XD Quang Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108161725
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư PT XD & TM Cường Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105195902
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & PT TM Cường Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105887526
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT Dự Án & TM Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107612037
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX & Đầu Tư XD Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107700533
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư SX & TM XD Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107979444
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Hưng Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104708051
Tìm gần giống
🔎 Search more