logo

Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0313468808
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310411514
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101511811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108068451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103542043
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT Việt Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313837773
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư XD PT Quốc Tế Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312086789
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư XD PT Quốc Tế Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312086789-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Apa Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103002150
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư & PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801651649
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104221010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800921472
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102113891
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT XD Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103243597
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT TM Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102553356
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư PT XD Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103825637
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & Đầu Tư PT Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201121420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư TM & PT XD Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105609078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500463912
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Đô Thị Nb
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700786382
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD PT Đô Thị Đỉnh Việt
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800836868
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313989896
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Thị Trường Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309553666
Tìm gần giống
🔎 Search more