logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Triều

🏢 Địa chỉ: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313594908
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 • Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
 • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Tái chế phế liệu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Đại lý du lịch
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313594908
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300104709
Tìm gần giống
VPĐD - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 6300104709-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nông Nghiệp Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700519110
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư PT 18 - 2 Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700969991
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nguyễn Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304852408
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Chung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310579394
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT Thiên Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314836902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Sa Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314446282
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Hoàng Kim Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305266075
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Kim Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314561334
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Kim Bình Land
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314936618
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư & PT Hoàng Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314380338
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM Đầu Tư PT Kim Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314656265
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Thủy Sản Trường Thủy Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305667038
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV Kim Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314378716
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Hoàng Kim Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0106041006-008
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Hiện Đại Nguyễn Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312956552
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Bất Động Sản Kim Cương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314171990
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Bất Động Sản Kim Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314352274
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nguyễn Kim - Cửa Hàng Ben Thanh Boutiques
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304852408-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Khánh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102223196
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Mai
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102276864
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Châu
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700819944
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Cương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107124248
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106044938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nam Kim
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106673044
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT Kim Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107005071
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT DL Kim Cương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107878502
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Việt Á
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502221625
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Thiên Kim
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107315228
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Vạn Kim Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106157184
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư PT Thiên Kim
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107833283
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105794078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Kim Mai
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106818412
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Kim Sơn
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500554137
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kim Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106803617
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Khí Đại Phát
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200964354
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV Sao Kim
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108109179
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Ngọc Kim Ngân
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201774324
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Đầu Tư PT In Kim Lai
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105541655
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Tín Phát Kim Bôi
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400482685
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Khí Hải Phòng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200672993
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Công Nghệ Kim Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105503593
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Bền Vững Kim Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106070423
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Khí Việt Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107098573
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Hoàng Kim Việt
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 0106041006-011
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT & DV Đại Kim Định Công
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107672893
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Hoàng Kim Việt
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0106041006-004
Tìm gần giống
🔎 Search more