logo

Công Ty Cổ Phần XD TM Tổng Hợp Hồng Hà

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0106659628
Điện thoại: 02438684488
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Sản xuất sản phẩm chịu lửa
 • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 • Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
 • Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần XD TM Tổng Hợp Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106659628
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & KD Tổng Hợp Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700571015
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT TM Tổng Hợp Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106949479
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303772848
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT & PT Tổng Hợp Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1900678311
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106146714
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp & DV Tổng Hợp Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700798231
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp & XD Hải Hà
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800537608
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần KD TM Tổng Hợp Hoàng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101635101
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp & TM Tổng Hợp An Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106025283
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901930413
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101403911
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 2500266266
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Vntraco Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106069971
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM VT Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900579538
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV XD Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108356058
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102986617
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Đầu Tư XD Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107351709
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101486643
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106159696
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Tư Vấn XD Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104026161
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & Công Nghệ Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106660937
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM T & T Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103707383
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106170308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101895893
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Đầu Tư XD Tân Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103950719
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM DV Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104258885
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Phú Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107122593
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101535756
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM & Tư Vấn XD Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0104026161-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101937423
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Tổng Hợp Đông Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310733906
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-009
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Tổng Hợp Tiến Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312969914
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-007
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-008
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Tổng Hợp TM Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313358298
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300563807-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Tổng Hợp Nguồn Lực
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312581575
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM Tổng Hợp Trọng Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311968298
Tìm gần giống
Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần TM XD (Hà Nội)
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100203476-020
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV Tổng Hợp Hà An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901478187
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV Tổng Hợp Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500595450
Tìm gần giống
🔎 Search more