logo

Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Uyên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0800462148
Điện thoại: 0989355929
Ngành nghề
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Uyên
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800462148
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD DV DL TM Đường Thảo Uyên
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702177955
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Ngọc Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311831896
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Ngọc Minh Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316044476
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM - SX Ngọc Tấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313447879
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XNK XD Ngọc Tuấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310189404
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314223409
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Ngọc Nguyên Buôl
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312941965
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD PT Thanh Ngọc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311782504
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Ngọc Hoàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312235286
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102649361-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD Ngọc Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313759807
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM An Ngọc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314578747
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV TK XD Ngọc Trúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312444233
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Ngọc Minh Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316018934
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM DV Ngọc Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316291595
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV DL - XD XNK Ngọc Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315185918
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Quốc Tế Đại Ngọc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313267869
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM DV Ngọc Sơn Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315676955
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Ngọc Oanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301443164
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD Huỳnh Ngọc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1900358449-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT TM & XD Địa Ốc Bảo Ngọc Group
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315417686
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV XNK Bảo Ngọc Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311750799
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD TM & ĐT Huy Ngọc Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1601341253-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD DV TM Ngọc Thắng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309528846
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM Ngọc Mai
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600310437
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Ngọc Đại
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108917137
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Ngọc Hải
🏢 Địa chỉ: Phú Thọ
Mã số thuế: 2600699591
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Phạm Ngọc
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201285235
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Ánh
🏢 Địa chỉ: Điện Biên
Mã số thuế: 5600217349
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Ngọc Đính
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104831344
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Diễn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801530718
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Nguyễn Ngọc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100283383
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Minh Ngọc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101535805
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Vân
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400309075
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Lân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106078648
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM Ngọc Lan
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802270318
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Ngọc Bảo
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103143017
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Tấn Ngọc
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0601114957
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102649361
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Anh
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001261070
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Đại Ngọc
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700603919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Trang Ngọc
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800961122
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM Ngọc Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3000310871
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Minh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900915204
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ngọc Quân
🏢 Địa chỉ: Lào Cai
Mã số thuế: 5300691124
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Ngọc Bích
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802456457
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Ninh Ngọc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500597250
Tìm gần giống
🔎 Search more