logo

Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Phúc Nguyên

🏢 Địa chỉ: 181 Tôn Đản, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401656448
Điện thoại: 0905825232
Ngành nghề
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
 • Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
 • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
 • Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
 • Sản xuất đồ điện dân dụng
 • Sản xuất thiết bị điện khác
 • Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401656448
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309987399
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101542866
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị - Nova
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108770607
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100106024
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Phúc Thuận Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316515414
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Phúc Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314224177
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Phúc Hưng
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6001383412
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Thiết Bị Điện Sang Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316495599
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT XD & PT Đô Thị Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315085670
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện & Đồ Nghề Nhi Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316025297
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị & TM Phúc Gia Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313634283
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312372412
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX Thiết Bị XD Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315595505
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & Thiết Bị Vật Tư Y Tế Đỗ Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314907991
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV Thiết Bị Văn Phòng Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309509297
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị & Vật Tư Y Tế Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315466997
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thương Mại Máy Móc Thiết Bị Phúc Gia Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313247654
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM Thiết Bị Điện Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 3801092209
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315676200
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315532777
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng NCT
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313985108
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Megaopto
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313062607
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng Đô Thị Số 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313065397
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng Đô Thị Đại Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314360733
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Auviled
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313207926
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Hadalight
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315614902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị Công Nghiệp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314528513
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng Đô Thị Nichi Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315623819
Tìm gần giống
🔎 Search more