logo

Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Đô Thị Xanh

🏢 Địa chỉ: Số 40B Đường 11, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313551358
Điện thoại:
Ngành nghề
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Hoạt động hậu kỳ
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313551358
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV - TM - XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315899327
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310501567
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315859846
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Quảng Cáo DV TM Cỏ Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305097010
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - Quảng Cáo Chuông Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303580800
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Én Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312949178
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Quảng Cáo Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311865694
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV - Quảng Cáo - TM Mêkông Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303359172
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo PT Thông Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313258984
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV VT & Quảng Cáo Màu Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311782800
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Đại Dương Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310966731
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Tương Lai Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311728641
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Mặt Trời Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309871059
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD & Quảng Cáo Bầu Trời Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310073625
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV - Quảng Cáo - TM Bầu Trời Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305798094
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Quảng Cáo Cá Voi Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314253273
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TK Quảng Cáo & TM Quà Tặng Mầm Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316519144
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & Quảng Cáo Hội Chợ Bầu Trời Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303543809
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần DV - Quảng Cáo - TM Bầu Trời Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305798094-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106888709
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108139208
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800656946
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV Quảng Cáo Vũng Tàu Xanh
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3501715011
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Cây Xanh Đô Thị 368
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315316952
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Kiến Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312236321
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Lá Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303561050
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Điểm Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305701384
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Đô Thị Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315415992
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Quảng Cáo Thi Decal
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311962088
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Quảng Cáo Đất Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304919596
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV PT Quảng Cáo Đỗ Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313161132
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - Quảng Cáo Mặt Trời Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305085086
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Thi Công Quảng Cáo Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314474392
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK DV Quảng Cáo TM Mặt Trời Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304610938
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TM DV Quảng Cáo & Tiếp Thị Ims
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306273068-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tiếp Thị Quảng Cáo Ý Tưởng Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305698029
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư XD Quảng Cáo Thi Decal
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313569355
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Quảng Cáo Hội Chợ Thảm Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306071590
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - SX Quảng Cáo In Ấn Đỗ Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313943676
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Thanh Trinh - Cửa Hàng Thi Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304835321-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Quảng Cáo Ba Trăm Sáu Mươi Độ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309733718
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đô Thị Xanh Green
🏢 Địa chỉ: Thị Xã Tân Uyên
Mã số thuế: 3702961507
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Xanh Đô Thị Lam Sơn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802427223
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Mặt Trời Đỏ
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400944524
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - Quảng Cáo Tây Đô Net
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1800785775
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Truyền Thông Tây Đô Art
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1800431374
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Quảng Cáo Vàtiếp Thị Màu Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304638348
Tìm gần giống
🔎 Search more