logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Đô Thị Tân Thái Bình Dương

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0107957458
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
 • Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Đại lý bán hàng hóa
 • Môi giới mua bán hàng hóa
 • Đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
 • Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
 • Bán buôn xi măng
 • Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 • Bán buôn kính xây dựng
 • Bán buôn sơn, vécni
 • Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 • Bán buôn đồ ngũ kim
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Công Ty Cổ Phần XD PT Đô Thị Châu Á Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315273000
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105523342
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101266655
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT TM Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104269005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305074214
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304240557
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD PT Thái Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311904311
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Đầu Tư & PT Thái Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313515769
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303614496
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Hải Dương
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800000143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị Hải Dương
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801036329
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104223522
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801802880
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT TM Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201822698
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD PT Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700474565
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & XNK Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101829354
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104099272
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105777308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Ace Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107248074
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX XD TM XNK Thái Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106899556
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310411514
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310998613
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101234879
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800145033-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500463912
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị Lilama
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101367050
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Tân Thái Bình
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102847363
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị Idc
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700647017
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Đô Thị Nb
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700786382
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị Á Châu
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107394815
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XD Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800145033-005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị Sông Đà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102186917
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108068451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD PT Đô Thị T & C
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701417584
Tìm gần giống
🔎 Search more