logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Nguyên Hương

🏢 Địa chỉ: Xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An
Mã số thuế: 2901826758
Điện thoại: 0915069962
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Nguyên Hương
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901826758
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Minh Hương
🏢 Địa chỉ: Lạng Sơn
Mã số thuế: 4900819991
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Quỳnh Hương
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002070985
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Đầu Tư - XD Tấn Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313191497
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Đầu Tư - XD Phương Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308602448
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311768034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304037731
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Nguyễn Archi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311976771
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - XD - TM Khôi Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818545
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Đinh Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307857475
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Đăng Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314441774
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Duy Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312584784
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Bảo Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313554976
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Kỷ Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309533211
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Vạn Khánh Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312848099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Tư Vấn TM Huỳnh Nguyễn Phùng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303526659
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD TM DV Nguyên Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303866260
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Môi Trường Nguyên Tuấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313623997
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD TM Nguyên Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309733644
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD & Tư Vấn Đầu Tư Nguyễn Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310816214
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Địa Ốc Nguyên Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314456192
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - XD - TM Khôi Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818545-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tư Vấn TK XD Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309587915
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế TM & XD Bảo Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313635449
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD TM DV Nguyên Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309529455
Tìm gần giống
Chi Nhánh 1 - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD TM DV Nguyên Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303866260-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Hương Giang
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201204405
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Hương Sơn
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500491367
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư & XD Hương Giang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100821401
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Hương Giang
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901630473
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Hương Anh
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500338986
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Hương Giang 1.5
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106870275
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Hướng Tương Lai
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107919910
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Nguyên Hạo
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901016577
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Nguyễn Lê
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002076916
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - XD Nguyễn Lâm
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1701541778
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Bảo Nguyên
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002033711
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Bình Nguyên
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901225637
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601126290
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Hà Nguyên
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106033799
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Đại Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301493805
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Nguyên Tâm
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 3200308566
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Nguyên Đức
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106605485
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - XD & Đầu Tư Quang Nguyễn
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400416034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Chung Nguyễn
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500498323
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Tnc Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601191155
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Nguyễn Hoàng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105926630
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Cường Nguyên
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901818443
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Nguyên & XD Tht
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107756744
Tìm gần giống
🔎 Search more