logo

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn XD & TM Nguyên Hương

🏢 Địa chỉ: 16 Nguyễn Huệ, Phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam
Mã số thuế: 4001049968
Điện thoại: 0905052100, 0905052100
Ngành nghề
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn XD & TM Nguyên Hương
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001049968
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn XD TM Lê Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314606306
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Khảo Sát TK XD & TM Gia Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314430892
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn XD & TM Nguyễn Thế
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 1500871303
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn XD & TM Nguyên Bình
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201139986
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD & DV TM Kiến Hương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303756620
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Kiến Trúc Cộng Hưởng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311789450
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Kiến Trúc Cộng Hưởng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311789450-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Nguyên Hương
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901826758
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Quỳnh Hương
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002070985
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM Đầu Tư XD & XNK Lợi Hương
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800889473
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & XD Hương Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313767188
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tân Hướng Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303288027
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn TK XD Quốc Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313111847
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn XD DV Nguyễn Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312480150
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn XD & PT Ngô Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309402610
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn TK XD Anh Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312512490
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn TK & XD Nguyên Mộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304680188
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn TK XD Nguyên An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311355661
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tân Hướng Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303288027-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM Tư Vấn XD Long Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311729839
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD TM Thành Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303720670
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD TM Đặng Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314854605
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD TM Minh Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314833242
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & XD TM Nguyễn Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312181055
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TM XD Khải Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312651656
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Tường Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313204393
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD TM Huỳnh Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310217524
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Nguyễn Tú Văn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312678506
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Võ Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311604614
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD - TM Nguyên Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304796601
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn XD Nguyễn Phan
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305160216
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD TM Diệp Nguyên Khôi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310875587
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - XD - TM Khôi Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818545
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn XD Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314941840
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD TM DV Đỗ Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303690440
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV - Tư Vấn XD Nguyên Bách
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303828177
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD - TM - DV Lâm Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303484310
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD Đầu Tư TM Thảo Nguyên Dn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309114362
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn DV TM Nguyễn Bảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313922884
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD TM DV Nguyên Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303866260
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD TM Song Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308982133
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Vạn Khánh Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312848099
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD SX TM Nguyên Hồng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302499547
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Tư Vấn TM Huỳnh Nguyễn Phùng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303526659
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn TK & XD Bùi Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314945852
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD TM DV Hoàng Duy Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314168652
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM DV Gia Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313376392
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc XD TM Cao Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303971459
Tìm gần giống
🔎 Search more