logo

Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Khánh Liên

🏢 Địa chỉ: Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Mã số thuế: 1301036178
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
 • Bán buôn xe có động cơ khác
 • Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
 • Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bán buôn mô tô, xe máy
 • Bán lẻ mô tô, xe máy
 • Đại lý mô tô, xe máy
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
 • Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
 • Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Quán rượu, bia, quầy bar
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống khác
 • Xuất bản sách
 • Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
 • Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
 • Hoạt động xuất bản khác
 • Xuất bản phần mềm
 • Hoạt động viễn thông khác
 • Hoạt động của các điểm truy cập internet
 • Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
 • Lập trình máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Cổng thông tin
 • Hoạt động thông tấn
 • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động ngân hàng trung ương
 • Hoạt động trung gian tiền tệ khác
 • Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
 • Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
 • Hoạt động cho thuê tài chính
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Cung ứng lao động tạm thời
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Khánh Liên
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1301036178
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Đại Liên
🏢 Địa chỉ: Tiền Giang
Mã số thuế: 1201549842
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & DV Trò Chơi Giải Trí Liên Hợp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313866982
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Vui Chơi Giải Trí Games Bích Liên
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300292731
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Giải Trí Trò Chơi Trí Tuệ Victorious
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316606414
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí V12
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314667997
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí 696
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314174423
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Toàn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313211506
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Trương Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312890943
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Tú Trương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314854108
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Đại Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313933526
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Kim Loan
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313901098
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Trần Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314787469
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Huy Hoàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313295672
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Phước Dũng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313035515
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Trường Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313055060
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Vương Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313273608
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Song Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312983154
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Kim Ngân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313843294
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Đại Đại Tài
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313967162
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Game
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314484432
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Điện Tử Tài Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314480967
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Kim Phượng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313129805
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Trò Chơi Giải Trí Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313355508
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Giải Trí Thanh Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313850809
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Huỳnh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313743405
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Điện Tử Vũ Hoàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313231982
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Game Chí Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313200656
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Đại Đại Tài
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313967162-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh 01 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Kim Phượng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313129805-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh 06 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313160192-009
Tìm gần giống
Chi Nhánh 05 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313160192-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh 02 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313160192-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh 10 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Game Chí Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313200656-009
Tìm gần giống
Chi Nhánh 09 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Game Chí Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313200656-010
Tìm gần giống
Chi Nhánh 02 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Game Chí Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313200656-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh 07 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Game Chí Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313200656-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh 05 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Game Chí Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313200656-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh 04 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Game Chí Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313200656-008
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trò Chơi Giải Trí Kim Sa
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2301012669
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Trò Chơi Giải Trí Ben
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1900618859
Tìm gần giống
🔎 Search more