logo

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Đoàn Gia Phát

🏢 Địa chỉ: 132 Đường HT 05, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313186088
Điện thoại: 0973919939
Ngành nghề
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Đoàn Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313186088
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Gia Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312918902
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Ngọc Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313557487
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất GIA Hồng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313942834
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Ngô Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304436623
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Phú Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304312113
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Trần Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311005628
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Gia Lộc Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311002810
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Trần Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313789897
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Tấn Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313001202
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Trang Trí Nội Thất An Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312765565
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Trang Trí Nội Thất An Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312465875
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Trang Trí Nội Thất Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306008535
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Trang Trí Nội Thất Hoàng Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314061109
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Trang Trí Nội Thất An Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311807533
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng - Trang Trí Nội Thất Vy Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316265429
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Trang Trí Nội Thất Dương Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314748879
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Hoàng Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313480749
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Mộc Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311585418
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX & Trang Trí Nội Thất Gia Anh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313225890
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Trang Trí Nội Thất & Quảng Cáo Kim Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310469433
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD & Trang Trí Nội Thất Toàn Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316554727
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư - XD - Trang Trí Nội Thất Cao Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309367116
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Trang Trí Nội Thất An Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313369959
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất XNK Trang Trí Nội Thất Tân Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312545626
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nguyễn Gia Phát
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603662760
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Trang Trí Nội Thất Đoàn Gia Lộc
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801492926
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Kim Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314273343
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302837429
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Cường Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312302398
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Đức Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312837594
Tìm gần giống
🔎 Search more