logo

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Cơ Khí Bùi Văn

🏢 Địa chỉ: 743A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316552198
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Cơ Khí Bùi Văn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316552198
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nông Nghiệp Bùi Văn Ngọ - VPĐD
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1100597550-003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp 681
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311880910
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316036210
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314362498
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313873725
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam - Xưởng Sản Xuất 2
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305264705-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam - Xưởng Sản Xuất I
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305264705-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Sản Xuất Quạt Công Nghiệp Gia Huy Hiển
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316462850
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Máy Cơ Khí Nông Nghiệp Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1401385126-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nông Nghiệp Bùi Văn Ngọ
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1100597550
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108133446
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp HTL
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500604532
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Nghiệp Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603527779
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp Thiên Quang
🏢 Địa chỉ: Phú Thọ
Mã số thuế: 2601034857
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Cơ Khí Văn Trí
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801434018
Tìm gần giống
Xí Nghiệp Sản Xuất Cơ Khí & Xây Lắp Công Trình Yên Bái
🏢 Địa chỉ: Yên Bái
Mã số thuế: 5200152471-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Máy Cơ Khí Nông Nghiệp Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 1401385126
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - XNK Long Vân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316249064
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Sài Gòn - Xí Nghiệp - kho Vận
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301261975-007
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Sạch Việt Vân
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300799648
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thanh Vân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101587433
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Hồng Vân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107395336
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Khí & Tiếp Vận
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105011094
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thanh Vân
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 0101587433-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuát & TM Hà Vân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107530698
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí THT
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315865550
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí TLT
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316031808
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất - Cơ Khí Eline
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314023505
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Khí Ace
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313286283
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Hồ Văn Đực
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316609817
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313052743
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí Sản Xuất Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312937704
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thuận Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302634122
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Trí Dũng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312564587
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Thiên Phước
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315577841
Tìm gần giống
🔎 Search more