logo

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Xanh Đô Thị

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0107431898
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
 • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Xanh Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107431898
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - Kiến Trúc Cảnh Quan Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104748167
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108750336
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV XD Cảnh Quan Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316082104
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102673685
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200640092
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Bắc Kạn
Mã số thuế: 4700150142
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101511850
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Điểm Nhấn Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105464464
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200743806
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900832124
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107546257
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601118469
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102266182
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100105126
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Đô Thị Iscape
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312245372
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Lad
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313745730
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311598103
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kiến Trúc Cảnh Quan
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315033601
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313101729
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh & Cảnh Quan Đô Thị Sunlight
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314979516
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Cảnh Quan Hla
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311860657
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Ngôi Sao Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303281695
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302670297
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế & Thi Công Cảnh Quan Cây Xanh Long Linh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316051441
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310998613
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Asia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108624204
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Cảnh Quan Vluxury
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108805031
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Xanh Kiên Giang
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702025021
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan & Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109000819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Cảnh Quan Kiến Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108564308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Sinh Thái
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702099094
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104506111
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Cảnh Quan Green Art
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106241622
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Cotana Green
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105013327
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Hài Hoà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105196430
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Bách Thảo
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1701579429
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Cảnh Quan Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102245753
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Nhà Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107006526
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Kiến Trúc Cảnh Quan
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104188081
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan Arla
🏢 Địa chỉ: Yên Bái
Mã số thuế: 5200906030
Tìm gần giống
🔎 Search more