logo

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lê Phương Uyên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0401821998
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
 • Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 • Khai thác thủy sản biển
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
 • Bán buôn xi măng
 • Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 • Bán buôn kính xây dựng
 • Bán buôn sơn, vécni
 • Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 • Bán buôn đồ ngũ kim
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động kiến trúc
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 • Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động nhiếp ảnh
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Cung ứng lao động tạm thời
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lê Phương Uyên
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401821998
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Uyên
🏢 Địa chỉ: Lai Châu
Mã số thuế: 6200083156
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tố Uyên
🏢 Địa chỉ: Lào Cai
Mã số thuế: 5300218990
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Uyên Sang An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304817153
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Uyên Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313764973
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lê Võ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312298159
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nguyễn Lê Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307724732
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đinh Lê Đan
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305818632
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tăng Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310524003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phương Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309588348
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304408760
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lê Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309216861
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Lễ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306153860
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lê Trần
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314436781
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Lê Mẫn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305371827
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu & Xây Dựng Lê Trần
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316348682
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lê Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309134672
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc Lê Trần
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314061980
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng XNK Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311349883
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Phương Thắng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313625458
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311930449
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ttt Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314759969
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đinh Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306146038
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Ba Lẻ Bảy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305539438
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Lê Mẫn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305371827-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sáu Lẻ Bốn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313798323
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Lê Cao Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313649970
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Lê Gia Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316146936
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lê Cường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312342880
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Khang Phạm Lê
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310968457
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Phương Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313724829
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309530186
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Phương Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309444723
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nội Thất & Xây Dựng Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316589462
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khảo Sát & Xây Dựng Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315772190
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305444313
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lưới Điện Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313029328
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nam Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315300487
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306923703
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đẳng Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DT Xây Dựng Nhà Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313976343
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Phương Tân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312029893
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304700148
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nền Móng Phương Doanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313142429
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Lập Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315010386
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Quân Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313120087
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Lê
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310793574
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316021567
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thi Công Xây Dựng Đặng Lê
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314268061
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Phương Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313876028
Tìm gần giống
🔎 Search more